Werkgebieden

Wat behandelt de logopedist?
De volgende storingsgebieden kunnen onderwerp van behandeling zijn: gehoor, spraak, taal, eten en drinken, stem en adem. Deze stoornissen worden nader uitgelegd op de site van de NVLF.

Gehoor
- Aangeboren slechthorendheid
- Doofheid op latere leeftijd
- Middenoorontsteking
- Verworven slechthorendheid

Spraak
- Afwijkende mondgewoonten
- ALS
- Dysartrie
- Nasaliteitsstoornissen
- Parkinson
- Slissen en lispelen
- Stotteren
- Verbale ontwikkelingsdyspraxie
- Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
- Vertraagde spraakontwikkeling

Taal
- Afasie
- Broddelen
- Dyslexie
- Meertaligheid
- Psychomotore retardatie
- Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
- Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Eten en drinken
- Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
- Slikstoornissen bij volwassenen

Stem en adem
- COPD
- Heesheid
- Hyperventilatie
- Keelklachten bij intensief stemgebruik
- Stembandverlamming
- Strottenhoofdkanker
- Zwakke stem