Na afronding van de opleiding voor logopedie ben je opgeleid als allround logopedist. Je bent in staat alle voorkomende stoornissen te behandelen. Daarnaast heeft ieder van ons diverse, aanvullende specialisaties, om zo optimaal mogelijk zorg te kunnen bieden.

Een overzicht van de specialisaties binnen de praktijk:

 • Preverbale logopedie en het jonge kind
 • Stotteren bij zowel kinderen als volwassenen (Lidcombe, DCM)
 • Lees- en spellingsproblemen en dyslexie
 • Stemstoornissen (manuele facilitatie)
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • MS (multiple sclerose)
 • OMFT (oro myofunctionele therapie)
 • Schisis
 • PROMPT (articulatietherapie)
 • Logopedie bij downsyndroom
 • Meertaligheid

MS video: