Wanneer u informatie wenst of een afspraak wilt maken, omdat u een verwijzing heeft gekregen, zichzelf zorgen maakt of klachten ervaart, kan er contact met de praktijk opgenomen worden via 040-2552058 of info@spraakentaal.nl. In overleg wordt gekeken of het nodig is om een afspraak te maken.

Logopedische behandeling zit standaard in het basispakket en wordt daardoor door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij personen vanaf 18 jaar moet men de behandelingen eerst vanuit het eigen risico betalen. Wanneer het eigen risico volledig verbruikt is, worden de kosten door de zorgverzekering voldaan. Mocht u met een klacht komen, die niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Om voor vergoede behandeling in aanmerking te komen, zijn er twee mogelijkheden:

Verwijzing

De huisarts, medisch specialist, tandarts of jeugdarts kan verwijzen voor logopedisch onderzoek en/of behandeling. Wanneer behandeling aan huis medisch noodzakelijk is, dient dit expliciet vermeld te worden op de verwijzing. Bij behandeling binnen SPIL Fellenoord is een verwijsbrief altijd noodzakelijk.

Directe toegankelijkheid (DTL)

In veel gevallen is een verwijsbrief niet nodig. Er kan rechtstreeks een afspraak met ons gemaakt worden. DTL wordt niet vergoed door CZ, Delta Lloyd en Ohra; er is dan wel een verwijsbrief nodig van een arts. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Afspraak

De eerste afspraak betreft een intake, waarbij uw klacht of hulpvraag in kaart gebracht wordt.

Om onze administratie in orde te maken, hebben wij tijdens de eerste afspraak de volgende documenten nodig:

– Geldig legitimatiebewijs voor zowel volwassenen als kinderen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument);
– Pasje van de zorgverzekering;
– Eventueel een verwijsbrief van een arts.

Na het intakegesprek vindt logopedisch onderzoek plaats. Dit kan één of meer behandelsessies duren. Naar aanleiding van de resultaten zullen wij, in overleg met u, een behandelplan opstellen.

Privacy

De praktijk heeft een privacyreglement. Deze kunt u downloaden / bekijken: Privacyverklaring website mei 2018

Nivel

Onze logopediepraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.