Wat behandelt de logopedist?
De volgende stoornisgebieden kunnen onderwerp van behandeling zijn: gehoor, spraak, taal, eten en drinken, stem en adem. Deze stoornissen worden nader uitgelegd op de site van de NVLF.

Gehoor
– Aangeboren slechthorendheid
– Doofheid op latere leeftijd
– Middenoorontsteking
– Verworven slechthorendheid

Spraak
– Afwijkende mondgewoonten
– ALS
– Dysartrie
– Nasaliteitsstoornissen
– Parkinson
– Slissen en lispelen
– Stotteren
– Verbale ontwikkelingsdyspraxie
– Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
– Vertraagde spraakontwikkeling

Taal
– Afasie
– Broddelen
– Dyslexie
– Meertaligheid
– Psychomotore retardatie
– Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
– Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Eten en drinken
– Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
– Slikstoornissen bij volwassenen

Stem en adem
– COPD
– Heesheid
– Hyperventilatie
– Keelklachten bij intensief stemgebruik
– Stembandverlamming
– Strottenhoofdkanker
– Zwakke stem

 

Overige zaken

Nivel Zorgregistraties

Klachtenloket paramedici